Kalite Politikamız

Kolan Sağlık Grubu hastanelerinde çalışanları sürekli iyileştirme hedefi ile başta hasta güvenliği ve hasta hakları olmak üzere birçok konuda eğitim alarak, aşağıda belirtilen konularda hastalarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmaktadır;

 • Hasta güvenliğini ön planda tutarak tıbbi hataları önlemek,
 • Hasta ve ailesinin haklarını gözeterek hizmet sunmak,
 • Hasta ve ailesine yapılacak tüm işlemler konusunda bilgi verilmesini ve onaylarının alınmasını sağlamak, hastanın tedaviye katılımını desteklemek,
 • Multidisipliner bir yaklaşım benimseyerek, gerektiğinde tüm branşlardan görüş almak,
 • Hasta memnuniyetine odaklanmak,
 • Sağlık çalışanları ile hasta ve ailesi arasındaki iletişimin etkinliğini sağlamak,
 • Hasta ve ailesinin eğitim gereksinimlerini belirleyerek, ihtiyaç duyulan eğitimleri vermek,
 • Tedavinin her aşamasında hasta bakımını en üst düzeyde sağlamak,
 • Hasta mahremiyetini korumak,
 • Tıbbi terimler ve kavramlar konusunda ortak bir platform oluşturmak,
 • Tıbbi kayıtların doğru ve tam olarak hazırlanmasını, tedavinin güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak,
 • Hasta ve çalışanlardan gelen geri bildirimler ile hataları azaltmak, riskleri belirlemek ve maliyetleri düşürmek,
 • Afet durumunda kurumun her olasılığa hazır olmasını sağlamaktır.

Kolan Sağlık Grubu hastanelerinde, hasta güvenliği, enfeksiyon kontrolü ve önlenmesi, hasta bakımı, hasta değerlendirme, risk yönetimi, personelin eğitimi, bilgi yönetimi, tesis güvenliği gibi birçok konuda uluslararası standartları sağlayarak, bu hizmeti en uygun koşullarda hastalarına sunmak için çalışmaktadır.