40 YAŞ ÜSTÜ KADIN CHECK-UP

Muayeneler

 • Dahiliye Muayenesi
 • Kadın Doğum Muayensi
 • Ağız ve Diş Hastalıkları Muayenesi
 • Göz Hastalıkları Muayenesi
 • Genel Cerrahi Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi

Radyoloji Tetkikleri

 • Panaromik Diş Röntgeni
 • Akciğer X-Ray
 • USG Meme
 • Mammografi, iki taraflı
 • Kemik Dansitometresi
 • Elektrokardiogram (EKG)
 • US, Tüm Abdomen

Laboratuvar Tetkikleri

 • Smear
 • Anti HCV
 • Hemogram
 • Tam İdrar Tahlili
 • ALT
 • Kolesterol, total
 • Trigliserit
 • HDL
 • LDL
 • TSH
 • Üre, Serum
 • Kreatinin, Serum
 • Sedimantasyon
 • Gaitada Gizli Kan
 • Açlık Kan Şekeri
 • Ferritin Testi
 • AST - SGOT
 • CRP
 • HBsAg
 • Anti Hbs
 • Serbest T3
 • Serbest T4